câu chuyện buss ram và thực tế sử dụng – phốt pc gaming

câu chuyện buss ram và thực tế sử dụng – phốt pc gaming

6. Oktober 2021 0 Von bigshadowNỡ rồi thì đăng luôn , mình định để mai mới đăng, clip chưa test màn 2k do không có màn 2k. Tuy nhiên thực tế sử dụng ở ngoài số người dùng 2k ko quá nhiều …

source