3 pc này là quả tặng của 3 bạn fan, nếu test ngon thì sẽ có 3 phần quà dành cho 3 người. Hi vòng là em nó sẽ chạy ngon tất cả …

source

Von bigshadow

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.